|
Kayıt
Zorunlu ( Trete- Anlaşmalı- Otomatik ) Reasürans PDF Yazdır E-posta

Trete kelimesi Fransızca kökenli olup “anlaşma ‘’ anlamına gelmektedir. Sigorta şirketi ile reasürör arasında genellikle bir yıl süreli, başlangıçta reasürans alacak ve verecek olan tarafları ve reasürans alış-verişinin bütün esaslarını belirleyen reasürans anlaşmasıdır. Bu anlaşmayla, reasüransa konu işlerin niteliği, komisyon oranları, hesaplama şekilleri, kabul ve devir limitleri, işlemin türü, teminat verilen branş, coğrafi geçerlilik sahası, istisna hükümleri, hasarların tasfiyesi gibi tüm esaslar belirlenmektedir. Ayrıca anlaşma kapsamına giren iş türlerinde kendisine belirlenmiş oranlarda yapılacak tüm risklerle ilgili devirleri otomatik olarak kabul etme yükümlülüğü doğmaktadır. Bu zorunlu bir anlaşmadır ve iki tarafı da bağlamaktadır. Sigortacı açısından; anlaşma kapsamına giren riskleri, anlaşmaya uygun şekilde devir yapmaya, reasürör açısından ise anlaşma kapsamına giren riski kabul etmeye zorunludur.

Anlaşmalı Reasüransın Tercih Edilen Nedenleri

 • Reasürans anlaşmasıyla, sigorta şirketinin kazanımlarının tamamına sahip olmaktır.
 • Anlaşmalı Reasürans uygulaması çok kolaydır.
 • Tasarruf ve zaman avantajı sağlamaktadır.
 • Sigorta ve Reasürans şirketine tam bir menfaat ve kader birliği sağlamaktadır.
 • Sigorta şirketi tarafından üstlendiği riskin reasüröre devredilen kısmı baştan belli olması nedeniyle daha güvenli bir risk portföyü oluşturmasını sağlamaktadır.
 • Sigorta şirketi ve reasürans şirketinin başlangıçta yaptığı anlaşmaya uygun olarak, anlaşma üzerine “her bir poliçe azami………YTL’ye kadar reasürör sorumludur’’ ibaresi konularak, reasürans şirketin üzerine aldığı risk sınırlandırılabilir.Anlaşmayla yapılan otomatik devir işlemini güvenli hale getirmektedir.
 • Devir işlemi otomatik yapılması nedeniyle kar ve komisyon avantajı daha fazladır.
 • Küçük ölçekli sigorta şirketlerinin kuruluş aşamasında sorumluluklarını, başlangıçta devir etmeleri, sigorta şirketinin sermaye birikimini ve büyümesine yardımcı olmaktadır.
 • Yeni kurulan sigorta şirketlerinde reasürans şirketinin bilgi birikiminden faydalanma avantajı bulunmaktadır.
 • Sigorta şirketine özgür davranma rahatlığı vermektedir

Anlaşmalı Reasürans Olumsuz Yönleri

 • Sigorta şirketinin üzerinde tutabileceği riskleri, daha başlangıçta reasüröre devretmektedir. Bu olumlu riskler içinde geçerlidir.
 • Karlı işlerde primin reasüröre devri, kar avantajını ortadan kaldırmaktadır.
 • Sigorta şirketi büyük potansiyelli teminatlarda, sanki acente gibi çalışmasına neden olmaktadır.
 • Hasar/Prim oranları her iki şirkette farklı boyutlarda gözükmektedir. Küçük sigorta şirketleri için bu risk unsurunu daha fazla gösterecektir.

 

 

Bu site paylaşım amaçlı kurulmuş olup, kullanacağınız verilerin doğruluğundan site yönetimi sorumlu değildir.